Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Přední a zadní střední dráha se v meridiánové masáži dle w.Penzela kombinují do tzv. malého energetického oběhu. Jestliže si klient a léčitel vybudují vzájemnou důvěru – což je v případě malého energetického oběhu nezbytnost – dá se používat téměř univerzálně. Využíváme jej např.

-          všeobecně při poruchách toku energie  ke zlepšení celého systému,

-          speciálně při poruchách toku energie ve střední linii,

-          jako všeobecně prospívající opatření,

-          jako preventivní péče.

Jeho rozsáhlý indikační záběr jej předurčuje i jako partnera k léčení dle pravidel pěti elementů. V takovém případě  ošetřujeme malý energetický oběh, tak i meridiány a povelové body. Malý energetický oběh tvoří základ takového ošetření, neboť přivést do pohybu energii v těchto mimořádných středních drahách je vždy správné. Kromě toho se dle dalšího nálezu usnadní přenos energie pomocí bodů elementů.

Na následujícím případu si přiblížíme, jak v daném případě postupujeme:

Malý energetický oběh a element vody –meridiány ledvin a močového měchýře – se výborně hodí k přípravě ošetření páteře. Stimulace oběhu a daných meridiánů zlepší  energetický průtok dané oblasti a pánve. Body vody na meridiánech močového měchýře a ledvin – tedy body biorytmu MM66 ( základní článek malíku, zevně, na přechodu proximální diafýzy a epifýzy) a L10( v ohybové rýze kolena, mediálně, mezi úponovými šlachami semisvalů)  posilují specificky tyto meridiány s kvalitou daného elementu, k jehož okruhům tradičně počítáme i kostěnné části pohybového ústrojí.

Chceme-li ještě zvýšit energetický obsah v daném elementu pomocí předcházejícího prvku ( pravidlo matka-syn), tonizujeme body kovu MM67( u nehtu malíku nohy, zevně) a L7(tři cuny nad vrcholem vnitřního kotníku a jeden cun za zadní hranou holenní kosti). Víme již , že jsou to normální tonizační body meridiánu).

Zkuste to někdy!

(Muller, J.: KKL- ein Partner der Elementenlehre?, A.p.M. – Journal,1/2007, 30.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta