Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Akupunktura a akupresura

Manaka body

Japonský lékař Yoshio Manaka(1911-1989) nebyl jen lékař, ale ve smyslu širokého vzdělání i básník a umělec. Jeho přenos východní tradiční lékařské teorie do racionálně podloženého vědeckého modelu položily základní kámen nového pojetí  vysvětlení akupunktury, tzv. X-signálního systému. Při bližším zkoumání této teorie je až nápadná podobnost s pojetím Penzelovy metody.

Čínská medicína vždy zdůrazňuje obrovský význam síly ledvin pro zdraví celého organismu. Z pojetí pěti elementů je tento výklad zřejmý, protože z vody se rodí ostatní prvky a ledviny patří k ní jako původní, základní prvek. Vezmeme-li jako základ pojetí tří ohřívačů, dojdeme ke stejnému závěru.

Číst dál: Manaka body

Meridiány na lopatce

 

Meridiány tenkého střeva, močového měchýře a žlučníku  se ve svém průběhu velmi přibližují v oblasti lopatky. Je proto důležité se v této oblasti dobře orientovat.

1/ Tenké střevo

U této dráhy nás zajímá úsek od zadního okraje podpažního záhybu až po křižovatku jangových drah na krku. Na lopatce samotné jako orientační body slouží body TeS č.10,11,12.  Tvoří na lopatce typický pilovitý průběh.

TeS č.10 – vedeme-li tyčinku přímo v prodloužení zadního axilárního záhybu kraniálně, dostáváme se ke spodnímu okraji hrany lopatky(crista scapulae) a to v místě přechodu do acromia.  Do stejného místa se dostaneme,  i když budeme palpovat od zevního okraje acromia 2 cuny mediálně. Odtud se pohybujeme tyčinkou šikmo mediálně a kaudálně do bodu TeS č.11.

Číst dál: Meridiány na lopatce

Zadní střední č.16 /větrný palác, polštář démonů,nebeské okno/

Na zadní střední dráze je popisováno 28 klasických akupunkturních bodů. Jeden z nejzajímavějších se nachází přímo na přechodu lebky a šíje. Jedná se o 16.bod této dráhy, jehož účinky zasahují do vertebrogenní oblasti, ale jeho efekt má aspekty i klimatické a psychické.

Willy Penzel popisuje vždy první bos každého meridiánu jako horní bránu a poslední bod meridiánu jako dolní bránu. Tento princip se dá přenést i na oblast páteře.

Číst dál: Zadní střední č.16 /větrný palác, polštář démonů,nebeské okno/

Antické body

Jako antické body označujeme skupinu 66 akupunkturních bodů. Jedná se o 60 povelových bodů elementů a 12 bodů pramene.

Protože body pramene jinových drah jsou topograficky identické se skupinou bodů země jinových meridiánů, počítáme jen body pramene jangových drah, které jsou odlišné od povelových bodů jednotlivých elementů.

Tedy: 60 povelových bodů elementů + 6 jangových bodů pramene   -  celkem 66 antických bodů

Stavy nedostatku energie v malé pánvi

 

 

Velmi vhodná terapie pro nedostatek energie v malé pánvi představuje vyrovnávací masáž dolní. Za domácí úkol klient potom dostane během celého léčení 2x denně si krémovat APM krémem celou oblast křížové kosti, hráze, genitálií, stydké spony a podbřišku. Dbáme přitom samozřejmě na směr toku energie zezadu směrem dopředu.

Jednou z typických skupin klientů představují starší muži s problémy prostaty. Zhruba od 50.roku života se zvětšuje u poloviny mužů tato žláza  objímající počátek močové trubice, často se vyvine i adenom. Za vinu se klade nerovnováha hormonální, kdy u starších klientů se začíná projevovat nedostatek mužských pohlavních hormonů. Rozděluje se na 3 části, pravý, levý a střední lalok.

Číst dál: Stavy nedostatku energie v malé pánvi

Jedenácté žebro

 

Na jedenáctém žebru se potkávají meridiány jater a sleziny a tím také elementy dřeva a země.

Při APM se učíme, že 13.bod dráhy jater leží na volném konci 11.žebra. Překlad názvu bodu „Ji Le“ jako „Volná žebra“ dává přímý vztah k této lokalizaci, zatímco název „Zhou Jian“ „Špička lokte“ jako topografická pomůcka může pomoci k přibližnému určení polohy bodu. Jestliže se budeme držet této pomůcky, přiložíme paži k trupu a olecranon lokte ukazuje na hledaný bod.

Velice rozšířený název bodu SS15 jako „Velká horizontála“ se dá rovněž použít jako vyhledávací pomůcka. Táhneme-li totiž 1-2 cuny nad pupkem horizontálu do strany, až narazíme na žebra, přibližně se tak dostaneme k bodu SS15.

Číst dál: Jedenácté žebro

Hua Tuo body

Hua Tuo žil ve druhém století po Kristu. V té době římská říše dosáhla pod vedením císaře Hadriana největšího rozmachu a v Číně postupně zanikala vláda císaře Hana. Dynastie Han vládla od založení říše „Žlutým císařem“ Qin Shi Huangdi let.

Hua Tuo se narodil   let po Kristu v dnešní provincii Anhui / východní pobřeží/. V této oblasti  spatřil  světlo světa několik století před jeho narozením i slavný Laotse. Hua Tuo vyrůstal v nuzných podmínkách a navíc mu otec zemřel, když mu bylo pouhých sedm let. Chlapec viděl při epidemiích  a z následků mnohých válek  umírat mnoho lidí a to snad probudilo i jeho zájem o studium medicíny. Léčil chudé i úředníky, staral se ale i o sebe a dožil se úctyhodných 97 let. A možná by se dožil i ještě vyššího věku,kdyby ho v r. 207 po Kristu zákeřně nezavraždili.

Číst dál: Hua Tuo body

Akupunktura

Akupunktura je známá jako bezpečná, efektivní  alternativa pro řadu zdravotních obtíží. Je vhodná  převážně pro léčbu funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob a poruch motorických funkcí. Vlastní terapii předchází vyšetření speciálním přístrojem ACU-GRAPH, který dokáže zhodnotit zdravotní stav, zjistit příčinu a doporučit léčbu.

{gallery}rehabilitace_a_cvičení/akupunktura{/gallery}

Akupunkturní body a kožní změny

Jak se zachováme, když se v místě akupunkturního bodu objeví nějaká kožní změna? Například bradavice, pigmentový névus apod.? V žádném případě je neošetřujeme s masážní tyčinkou nebo nějakým elektrickým stimulačním přístrojem/ Stimul, Ramses apod./. Jednodušše tyto body z našeho ošetření vynecháme a zvolíme jinou alternativní cestu.

Většinou sousední body mají podobný energetický efekt. Víme to z masáží např. dráhy močového měchýře, kde místo MM1 používáme rutinně druhý bod dráhy  anebo u přední střední dráhy, kde místo prvního bodu na hrázi používáme až druhý bod dráhy ležící na horním okraji stydké spony.

Číst dál: Akupunkturní body a kožní změny

Žlučník č.40

bod pramene žlučníku. První krok – určení průběhu meridiánu na noze: v uvedené krajině nártu jsou důležitá dvě záchytná místa. Žlučník se na nohu dostává jeden cun ventrálně od nejvyššího bodu zevního kotníku. V průběhu nártu potom probíhá mezi 4. a  5.metatarzem. Spojíme-li obě místa lehkým obloukem, dostáváme průběh meridiánu.

Druhý krok – vyhledání kloubní štěrbiny mezi patní kostí a krychlovou kostí:

Palpujeme v průběhu meridiánu distálně od zevního kotníku, dostáváme se nejprve do prohlubně – sinus tarzi až se dostaneme na  vystouplý val předního okraje patní kosti.. Bezprostředně distálně je kloubní štěrbina.

Průsečík průběhu meridiánu a kloubní štěrbiny mezi patní a krychlovou kostí je oblast bodu žlučníku č.40.

Někdy se tento bod popisuje jako „ pole na pahorku“ nebo „ ruiny na pahorku“, což by měla být topografická souvislost s blízkým zevním kotníkem.

Moxování

spočívá v nahřívání akupunkturních bodů  sušenou natí pelyňku černobýlu. Napomáhá zlepšení obranyschopnosti, zrychluje látkovou výměnu, zvyšuje prokrvení, uvolňuje svalstvo, stabilizuje vegetativní nervový systém. Působí na krevní systém, rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak.

{gallery}rehabilitace_a_cvičení/moxa{/gallery}