Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Akupunktura a akupresura

Teplá koupel nohou

Zkusili jste si někdy koupel nohou? Je to nejen velmi příjemná procedura, ale z hlediska léčení i nesmírně užitečný léčebný prostředek.

Víme, že u většiny klientů máme přebytek energie v horní polovině těla a v oblasti dolní poloviny energie chybí. Teplá koupel nohou může pomoci tento deficit řešit a jednoduchým způsobem ovlivnit přechod z jangu do jinu.  Vhodné je po koupeli nakrémovat nohy APM krémem a tím prodloužit efekt koupele.

Můžeme tento rituál preventivně provádět i pravidelně při večerní hygieně. Podaří se nám tím zklidnit podráždění centrální nervové soustavy, odstranit napětí z pracovního dne a připravíéme si dobré podmínky pro nerušený spánek.

Při stavu nedostatku energie, například při prochladnutí, pomáhá teplá koupel nohou stabilizovat energetický systém .

Léčení s povelovými body – kontrolní systém

 

Stavy nadbytku energie -  vzniká zde nebezpečí, že orgán v přebytku bude přehánět svoji kontrolní úlohu. Kontrolovaný orgán je potlačován a může se zhroutit do nedostatku energie. Např. tak může přeplněný orgán jater způsobit nedostatek v orgánu sleziny nebo stav přeplněnosti žaludku způsobit slabost močového měchýře.

Přebytek v játrech - vzhledem k nebezpečí potlačení sleziny je vhodné profylakticky slezinu posilovat.

-          Bod dřeva  na slezině tonizovat, tím přitahujeme energie z jater, které tím oslabujeme.

-          Tonizace bodu dřeva v játrech udělá stejnou službu.   Tonizací tohoto bodu proudí energie proti směru toku energie ze sleziny do jater, což působí na játra sedativně a tonizuje slezinu.

-          Můžeme posílit přímo slezinu bodem dřeva sleziny.

-          Tato předešlá opatření  posilují slezinu a tím nepřímo také působí na problém plných jater, protože plíce(kontrolní orgán jater) přes vyživovací systém posiluje (slezina živí plíce). Plíce mohou lépe játra kontrolovat. Ledviny( vyživovací orgán jater) přes kontrolní systém(slezinu kontroluje ledvinu) oslabují, játra dostávají tím méně energie.

Stavy nedostatku energie -  vzniká nebezpečí, že orgán  nebude dostatečně vykonávat svoji kontrolní funkci a kontrolovaný orgán bude upadat do přebytku energie. Nedostatek v orgánu tlustého střeva může vést k přebytku žlučníku.

Číst dál: Léčení s povelovými body – kontrolní systém

Přední střední č.15

 

15.bod přední střední dráhy leží na špičce mečíkovitého výběžku prsní kosti. Nachází se na významném strategickém místě , na přechodu mezi horním a středním ohřívačem. Svůj vliv může uplatňovat oběma směry, jak do dutiny břišní, tak do dutiny hrudní. Mezi indikacemi skutečně vidíme indikace, které ukazují na střední ohřívač – ulcus ventriculi, spastické potíže horního zažívacího traktu, tak indikace, které  směřují k hornímu ohřívači – asthma bronchiale, srdeční potíže. Ošetření bodu může samozřejmě probíhat jak tonizačním, tak sedativním způsobem, podle toho, v jakém stadiu se potíže nacházejí, zda v přebytku energie nebo v nedostatku.

Číst dál: Přední střední č.15

Oběh matka-syn/ vyživovací/

 

V systému pěti elementů vyživuje jeden element další v energetickém oběhu( ve směru hodinových ručiček). V tomto smyslu vyživuje element dřeva element ohně, ten zase předává energii elementu země. Ta živí energií element kovu a ten zase vyživuje element vody. Tím se uzavírá oběh, protože voda živí element dřeva.

V literatuře najdeme i jiné názvy tohoto cyklu/ vyživovací, produktivní, aj./. Princip samozřejmě platí i na úrovni orgánové, tzn. játra- srdce/obal srdce-slezina-plíce-ledviny, event. v jangové rovině žlučník-trojitý ohřívač/tenké střevo-žaludek-tlusté střevo-močový měchýř.

Číst dál: Oběh matka-syn/ vyživovací/

Zdroje energie

 

V meridiánových masážích považujeme energetický oběh za rozhodující systém, nadřazený všem ostatním systémům a funkcím. Proto naším cílem je obnovení toku energie . Při tom pracujeme s vlastní energií klienta. Ten tedy disponuje určitým množstvím své energie, kterou se snažíme optimálně v těle rozdělit. Odkud se bere tato životní energie? Staří Číňané vytvořili pro výklad tohoto jevu systém tří ohřívačů.

Číst dál: Zdroje energie

Pravidlo „matka –syn“ v novém hávu

Motto:“ Každý zná Blasia, který platí stále více, doma  musí ovívat, a  láska ho vysává…“

/ z básně Roberta  Refische/

1/ klasické APM pravidlo „matka-syn“

-          Indikace: stavy prázdnoty v meridiánu, zvláště stavy chronického nedostatku energie

-          Princip léčení: tříčlánkový princip – nejprve tlumíme meridián následující a tonizujeme předcházející meridián a tonizujeme postižený prázdný meridián.

-          Účinek:  působení na oba meridiány, které obklopují postižený meridián je účinnější než samotná tonizace postiženého prázdného meridiánu.

Tato varianta pravidla „matka-syn“ se používá výhradně k léčení stavů nedostatků energie v jednotlivých meridiánech a musíme ji oddělovat striktně od verze“ matka-syn“ v učení pěti elementů. Zde je používána  nejen u stavů nedostatku energie. Ale i v situacích přebytku energie.

Číst dál: Pravidlo „matka –syn“ v novém hávu

Průběh dráhy MM v oblasti křížové kosti

 

Vnitřní větev dráhy močového měchýře se v bederní oblasti táhne přes křížovou kost a tento úsek je velmi důležitý pro energetické zásobení SIK.

K orientaci v této oblasti někdy pomáhá tzv.Michaliesova routa/ pojmenovaná po Kielském gynekologovi Gustavu A.Michaelisovi 1798-1848/ - spojovací linie začátku anální rýhy, důlky vedle zadnbích spin a trnový výběžek  5.bederního obratle. Celý obrazec má být symetrický.

Irientačně o postavení v oblasti SIK hovoří průběh anální rýhy – svislý nebo šikmý, délka gluteálních rýh – stejně dlouhá nebo nestejně dlouhá, jejich stejná nebo rozdílná výška, event. jejich zdvojení.

Číst dál: Průběh dráhy MM v oblasti křížové kosti

Žaludek č.42

 

Patří k bodům pramene, někdy je nazýván jako „ hlavní nebo vleklá cesta jangu“.

Vyhledání bodu Ž42:

Nejprve musíme určit průběh meridiánu na dorzu nohy. Dobrým místem orientačním je tonizační bod Ž41 na přechodu bérce na nohu, je to zároveň bod ohně na žaludku. Druhý orientační bod je na laterální straně 2.metatarzu, na proximálním přechodu diafýzy do epifýzy, je to bod Ž43, bod dřeva na žaludku.

Druhou orientační linií je kloubní štěrbina mezi loďkovitou kostí a řadou klínovitých kostí. Vrchol loďkovité kosti na vnitřní straně nohy vyhmatáme snadno, často jej vnímáme jako „ druhý vnitřní kotník“. Palpujeme-li jeho distální okraj, dostáváme se do kloubní štěrbiny a v této úrovni nalezneme bod M42, kde nám protne výše jmenovanou linii meridiánu.

Číst dál: Žaludek č.42

Léčení páteře a nález na uchu

 

Energetický nález na uchu vzhledem ke své dostupnosti umožňuje velmi pohodlnou diagnostickou  pomůcku.

Poruchy toku energie v oblasti páteře, především v oblasti vnitřní větve močového měchýře jsou často příčinou vzniku blokád v oblasti páteře a křížokyčelního skloubení. Blokáda kloubu   znamená poruchu toku energie srovnatelnou například s poruchou při jizvě. Před blokovaným kloubem vzniká přebytek energie. V samotném kloubu většinou v místě, kde jsou plošky kloubní k sobě přiblíženy, vzniká přebytek energie, v místě oddálení kloubních plošek, vzniká nedostatek energie.

Číst dál: Léčení páteře  a nález na uchu

Je to porucha toku energie…

Pokud máte zažité zásady metody meridiánové masáže, nečtěte dále, protože byste se určitě nudili. Kolegové, kteří ještě pamatují Willyho Penzela při přednášce, vzpomínají na scény, které se pravidelně opakovaly v každém kurzu.

W.Penzel prosí jednu kurzistku, aby k němu přišla před lavice a posadila se k němu na lehátko. Po krátké rozmluvě se zeptá na nějaký obraz nemoci. Kolegyně popisuje odpovídající symptomy, příčiny a možnou terapii. Poté se W. Penzel pravidelně zeptal, co daný problém znamená z pohledu meridiánové masáže. A nastalo většinou ticho… W.Penzel se zvedá a běhá kolem lavic:“ Je to přece porucha toku energie!  Je to porucha toku energie!“

Číst dál: Je to porucha toku energie…

Lokalizace povelových bodů

Abychom mohli spolehlivě pracovat se systémem bodů pěti elementů, tzv.povelových bodů, musíme samozřejmě znát jejich přesné umístění. Existují různé pomůcky, určitě pro naše čtenáře je velkou pomůckou schéma vypracované Dušanem Tomkem, kde příslušnost bodů k jednotlivým elementům je barevně znázorněna ( např. element vody je znázorněn černou barvou, a tak všechny body vody ve všech elementech jsou znázorněny černou barvou).

Číst dál: Lokalizace povelových bodů