Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Slovo k maminkám a babičkám…

SlovokmaminkNarození potomka v rodině je událostí, která strhuje zaslouženou pozornost. Kromě pozorování, komu je potomek podobný, se většinou také rodiče soustředí na sledování, zda jejich následník umí vše podle tabulek. Internet je k tomu nyní ideální průvodce, neboť nabízí téměř po týdnu přesné popisy, co má již děťátko umět.

Klíčové období začíná kolem 4. měsíce, kdy kojenec leží na zádech, zvednuté ruce i nožičky, ideálně dýchá a zapojuje svalstvo trupu. My v dospělosti můžeme jen závidět těmto drobečkům. Kdybychom dokázali takto dobře zapojit svalstvo trupu/ tzv. stabilizační svaly/, měli bychom v dospělosti méně bolestí v zádech. Většinou se ale pozornost soustřeďuje na následující měsíce, kdy s napětím očekáváme, kdy se dítě začne zvedat. A tady bych prosil maminky/ a hlavně babičky, které většinou pomáhají při hlídání/, aby věnovaly následujícím řádkám pozornost:

Dítě se musí z polohy na bříšku postupně začít přetáčet a musí lézt/ někdy se přechodně bude i plazit, ale to je nedostatečný pohyb/. Teprve potom se začne posazovat. Když zvládne dokonale lezení, bude se z kleku nebo šikmého sedu postupně přitahovat a zvedat se na nohy.

V příručkách najdete, že to musí umět již do roka, resp.chodit do 12.-14. měsíce, ale je to plně individuální a jiné u každého dítěte. Rozdíly mohou být i několikaměsíční a není to známka opoždění! Když dítě přeskočí tyto fáze, většinou z toho důvodu, že dítě sami posazujeme, dáváme do různých skákadel, postavujeme, prokazujeme mu špatnou službu.   Pokud dítě dobře nelezlo a nestavělo se samo, bude mít problémy se stabilitou, nebude obratné, může   špatně chodit, našlapovat na špičky, překřižovat nohy při chůzi apod.

ž  Čas na bříšku je základem pro správné lezení a kvalitní sed. Čas na bříšku může být trénován jak na zemi, tak na těle otce či maminky. Dítě nejdříve musí lézt a potom sedět. Páteř se musí nejdříve vyvinout v celé délce při lezení a až po té je připravena na statickou pozici proti gravitaci (sed, stoj)

ž  Nepomáhat v žádné situaci dítěti provést určitý pohyb (např. předčasně otáčet, posazovat, vytahovat za ruce, postavovat)

ž  Nespěchat nikdy na dítě, respektovat individualitu vývoje každého z nás.  

Nesledujte příručky a věnujte se dítěti. Hrajte si s ním, chovejte ho / od toho je slovo vychovávat/, buďte s ním na zemi, dokud se samo nezvedne.

MUDr.Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn, tel. 379428620, www.reha-arnika.cz