Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Příspěvek na péči

Pokud člověk z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá běžné činnosti a je odkázán na pomoc druhých osob, má nárok na příspěvek od státu. Jedná se o sociální dávku a hned v úvodu musím zdůraznit, že příspěvek nemá co dělat s věkem.

Příspěvek se vyplácí přímo žadateli. Nezřídka se bohužel stává, že příspěvek použije rodina pro své potřeby a nákupy v Kauflandu. Žadatel si může hradit služby osoby blízké ( např. syna nebo matky), pečovatelskou službu nebo služby domova pro seniory. Můžete zaplatit i sousedce, ale musíte s ní mít podepsanou smlouvu o poskytování pomoci. Pomůcky jako pleny při inkontinenci, hole, chodítka a vozíky hradí zdravotní pojišťovny buď kompletně nebo s nějakým doplatkem. Obecně ale platí, že péče o nemocné a seniory není vysloveně problémem materiálním, ale jde o zajištění péče o člověka, což je psychicky a časově velmi náročná činnost. Často tato péče vyžaduje celodenní službu.

O příspěvek se žádá na Úřadu práce dle vašeho bydliště. Žádost můžete podat sami nebo osoba vybavená vaší plnou mocí. Úřad práce si potom provede sociální šetření, kterým si ověří , co člověk zvládne nebo nezvládne. Posuzuje se deset základních životních potřeb: pohyblivost, orientace, komunikace, stravování, oblékání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivita a péče o domácnost. Znamená to zjednodušeně, že např. u seniora se zjišťuje, jak zvládá chůzi, zda se zvládne najíst, obléci, dodržovat léčebný režim, jak zvládá domácnost, úklid, vaření apod.

Následně posudkový lékař na základě tohoto šetření a zdravotní dokumentace určí stupeň závislosti. Konečné rozhodnutí vydá Úřad práce.

Jsou čtyři stupně závislosti: více nutné pomoci znamená i více peněz:

Lehká závislost (1.stupeň) znamená, že nezvládáte 3 až 4 úkony z uvedených deseti. Výše příspěvku je 880 korun měsíčně.

Středně těžká závislost (2.stupeň) dostane člověk, který nezvládá 5-6 životních potřeb. Výše příspěvku je 4400 korun měsíčně.

Těžká závislost (3. Stupeň) znamená nezvládnutí 7-8 životních opotřeb, příspěvek je 8800 korun měsíčně.

Úplná závislost ( 4.stupeň) znamená příspěvek 13200 korun měsíčně.

Kromě žádosti o příspěvek je nutné vyplnit i další dokumenty, např. kdo bude poskytovat péči apod., podrobné informace dostanete na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Všechny dosud vydané texty najdete na ww.reha-arnika.cz (http://www.reha-arnika.cz/index.php/rehabilitacehorni/okenko-rehabilitacniho-lekare). Napište nám nebo zavolejte, jaké téma by Vás zajímalo…

Zdeňka Šosová a MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, H.Týn, tel. 379 428 620, navštivte také naše oddělení v Domažlicích, poliklinika u staré nemocnice, 2. poschodí, tel. 374 442 000. Na vyšetření u našich lékařů se objednávejte telefonicky na těchto telefonních číslech ráno mezi 7. a 8. hodinou.