Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Plochá noha- 1.část

noha1Noha a naše tělo jsou v podobném vztahu jako základy domu a dům nebo kořeny stromu a samotný strom. Když se nám objevují praskliny na domě, určitě problém nevyřešíme jen jejich zalepováním. Když se ale objeví bolesti v zádech a otoky lýtek, většinou hledáme příčinu právě v místě potíží a  na nohy jako příčinu potíží ani nepomyslíme.
Noha má přitom mnoho významných úkolů. Je oporou pro naše vzpřímené tělo, umožňuje nám chůzi a běh a také tlumí nárazy  a přizpůsobuje se nerovnostem povrchu.
Noha je složená z 26 kostí /7  zánártních kostí, z nichž největší je patní kost, z 5 záprstních kostí a 14 článků prstů/, ze 107 vazů a 19 svalů. To sice svědčí o důkladné stavbě, přesto je bohužel nakonec noha poměrně vratká a zranitelná.
Pružnost nohy  zajišťuje klenba, která se jako obloha rozpíná mezi patní kostí a hlavičkami 1. a 5.záprstní kostí / podélná klenba/ a mezi záprstními kostmi se rozpíná příčná klenba. Na vnitřní straně nohy by klenba měla dosahovat 15-18mm v dospělosti, tedy pohodlně byste pod klenbu měli zastrčit například palec.
U dítěte  se klenba postupně vyvíjí, do 3-4 let mají všechny děti plochou nohu. Postupně se vstřebává tukový polštářek v oblasti klenby.  Nemuseli bychom do předškolního věku se tímto problémem zabývat, ale bohužel se nám objevuje mnoho chyb v postavení nohou a nejčastějším je naklonění paty dovnitř/ valgozita paty/. Sami si to můžete na dětech ověřit tím, že se díváte zezadu na nohy, když chodí a budete sledovat silnou Achillovu šlachu, která se upíná zezadu na patní kost. Měla by směřovat kolmo vzhůru, ale bohužel často vidíme, že je prohnutá do oblouku směrem dovnitř. Celá noha se tím sklápí dovnitř a klenba vůbec není vidět, nohy celé jdou do „X“.
Pokud si chcete jednodušše ověřit, zda máte nohu v pořádku,  namočte si plosku a obtiskněte si ji na podlaze v koupelně  nebo si ji můžete natřít  zespodu barvou / to se bude líbit zvláště dětem/. Když  šířku nohy v nejužším místě /střed nohy/ vydělíte nejširší vzdáleností/ za prsty/ a výsledek vynásobíte 100/%/, získáte přibližně obrázek o svých nohách. Normální klenba by měla být do 45%, do 60% je to již plochá noha, a nad 60% těžké plochonozí.
MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, H.Týn, tel. 379428620