Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

okenkorehabilitacecast4Na předešlou přípravu pomocí metod dle Vojty či Bobatha navazuje ergoterapie, jedna z nejmodernějších metod současné rehabilitace. Je tedy i velmi důležitou součástí komplexní léčby dětí s pohybovým  anebo smyslovým postižením.  Pomáhá zapojit dítě do běžných denních činností, zlepšit jeho smyslové a emoční vnímání, vnímání vlastního tělesného schématu, trénuje manuální zručnost,  soběstačnost, usnadňuje zapojení do kolektivu. V naší praxi se to nejčastěji týká dětí s diagnosou  DMO, syndromem  ADHD, dětí s poruchou pozornosti, dyspraxií, dyslexií apod.,  ale samozřejmě se tato metoda používá také v rámci rehabilitace u poúrazových stavů -  zejména  po těžších úrazech ruky spojených s  poškozením nervů nebo po ztrátových poraněních. Techniky ergoterapie jsou velmi různorodé,

využívá se množství pomůcek, svou velkou  roli hraje samozřejmě prostředí, ve kterém terapie probíhá a maximálně individuální přístup. U jednoho dítěte může ergoterapie probíhat formou modelování, malování, vytváření vlastního díla, u jiného dítěte formou působení doteku , chladového nebo tepelného podnětu, vůně, světla, hudby (metoda Snoezelen). Terapie se vždy přizpůsobuje fyzickým schopnostem dítěte a jeho mentálnímu stavu.

Již třetím rokem probíhá na našem rehabilitačním oddělení také cvičení s kojenci pod vedením Martiny Řezáčkové. Toto cvičení poskytne návod, jak s dětmi aktivně trávit volné chvilky. Vše se děje hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček a říkanek. Cvičení podporuje rozvoj pohybových dovedností, orientaci, koordinaci pohybu, rovnováhu, slovní a pohybovou komunikaci. Utváří a upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem.

Lekce probíhají na rehabilitačním oddělení v Horšovském Týně, středa od 9.00 hod. - děti od 9 měsíců do 1 roku, čtvrtek od 9.00 hod. - děti od 3 měsíců do 6 měsíců, pátek od 9.00 hod. - děti od 6 měsíců do 9 měsíců. V případě zájmu volejte na tel. 379428620, kde vám poskytneme přesnější informace.

V Domažlicích zahajujeme skupinová cvičení gogo baby s Kateřinou Lochařovou. Nutné telefonicky objednat na čísle 724254550.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, H.Týn,Dobrovského 254, tel.379428620, Domažlice poliklinikaII-379484511, www.reha-arnika.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta