Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Rehabilitace u dětí - 4. část

okenkorehabilitacecast4Na předešlou přípravu pomocí metod dle Vojty či Bobatha navazuje ergoterapie, jedna z nejmodernějších metod současné rehabilitace. Je tedy i velmi důležitou součástí komplexní léčby dětí s pohybovým  anebo smyslovým postižením.  Pomáhá zapojit dítě do běžných denních činností, zlepšit jeho smyslové a emoční vnímání, vnímání vlastního tělesného schématu, trénuje manuální zručnost,  soběstačnost, usnadňuje zapojení do kolektivu. V naší praxi se to nejčastěji týká dětí s diagnosou  DMO, syndromem  ADHD, dětí s poruchou pozornosti, dyspraxií, dyslexií apod.,  ale samozřejmě se tato metoda používá také v rámci rehabilitace u poúrazových stavů -  zejména  po těžších úrazech ruky spojených s  poškozením nervů nebo po ztrátových poraněních. Techniky ergoterapie jsou velmi různorodé,

využívá se množství pomůcek, svou velkou  roli hraje samozřejmě prostředí, ve kterém terapie probíhá a maximálně individuální přístup. U jednoho dítěte může ergoterapie probíhat formou modelování, malování, vytváření vlastního díla, u jiného dítěte formou působení doteku , chladového nebo tepelného podnětu, vůně, světla, hudby (metoda Snoezelen). Terapie se vždy přizpůsobuje fyzickým schopnostem dítěte a jeho mentálnímu stavu.

Již třetím rokem probíhá na našem rehabilitačním oddělení také cvičení s kojenci pod vedením Martiny Řezáčkové. Toto cvičení poskytne návod, jak s dětmi aktivně trávit volné chvilky. Vše se děje hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček a říkanek. Cvičení podporuje rozvoj pohybových dovedností, orientaci, koordinaci pohybu, rovnováhu, slovní a pohybovou komunikaci. Utváří a upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem.

Lekce probíhají na rehabilitačním oddělení v Horšovském Týně, středa od 9.00 hod. - děti od 9 měsíců do 1 roku, čtvrtek od 9.00 hod. - děti od 3 měsíců do 6 měsíců, pátek od 9.00 hod. - děti od 6 měsíců do 9 měsíců. V případě zájmu volejte na tel. 379428620, kde vám poskytneme přesnější informace.

V Domažlicích zahajujeme skupinová cvičení gogo baby s Kateřinou Lochařovou. Nutné telefonicky objednat na čísle 724254550.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, H.Týn,Dobrovského 254, tel.379428620,  www.reha-arnika.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.