Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Krční páteř patří svojí stavbou k nejpohyblivějším úsekům páteře a také k nejohroženějším místům. Skládá se ze sedmi obratlů. První obratel nese lebku a jmenuje se příznačně atlas, druhý obratel je do něho zaklesnut hrotem a nazývá se čepovec. Při prudkých švihových pohybech, při pádech a často při dopravních nehodách to bohužel bývá místo, které pro zraněného končí tragicky. První meziobratlová ploténka je až mezi druhým a třetím obratlem. Krční obratle jsou proti ostatním úsekům páteře drobnější stavby a velmi rychle se opotřebovávají. Výrůstky se tvoří především na předním a postranním okraji obratlových těl, což ale není až tak závažné, protože tam naléhají výrůstky do úponů vazů a svalů a pouze snižují odolnost celé krajiny. Horší pro pacienta jsou výrůstky, které se tvoří směrem dozadu do kanálu páteřního a do otvorů, kudy z kanálu vycházejí kořeny míšní. Pokud dochází v omezeném kostním kanálu k útlaku, znamená to pro pacienta kruté bolesti, které vystřelují podél uskřinutých nervů do různých částí krku a horních končetin.

Pacienti s problémy krční páteře celosvětově tvoří nejméně třetinu  pacientů s potížemi páteře a procento se neustále zvyšuje s převládajícím životním stylem. Většinu dne sedíme nebo stojíme  a máme skloněnou hlavu.  Při vzpřímeném  držení hlavy by měla být krční páteř prohnuta směrem dopředu, takto při skloněné hlavě se vytvoří jeden oblouk a obratle se  přetěžují.

Svaly v oblasti krku   mají tendenci především ke zkracování a tuhnutí. Postupně se omezuje rozsah pohybů krční páteře a objevují se bolesti. Mohou samozřejmě být především podél krční páteře a v záhlaví při úponech svalů na lebku, ale často si pacienti začnou stěžovat i na bolesti vystřelující do ramenou, loktů, zápěstí a prstů rukou. Je to způsobeno tím, že vše je spolu spojené a problémy kolem krční páteře se přenášejí  dále. Například potíže v oblasti karpálních tunelů na zápěstí  jsou v drtivé většině jen přenesený problém z krční oblasti. A často operace karpálních tunelů potíže nevyřeší.

Pacienti s podobnými problémy  často navštěvují naše rehabilitační oddělení. A co jim radíme?

-       při  prudkém začátku a uskřinutí krční páteře, kdy dojde k úplné blokádě pohybu a silné bolestivosti doporučuji   spíše na krk nesahat a nasadit měkký krční límec na suchý zip, který můžete v tomto stadiu mít nasazený i celý den. Při prudkém začátku nezahřívat, naopak si i přiložte na postižené místo led, teplé obklady využívejte až při déletrvajících potížích, zatvrdlinách svalů apod.,

-       s postupujícím věkem je rozumné vyhýbat se  hlavně záklonům  a  záklonu hlavy spojenému s otočením hlavy. To dokonce může vést u starších lidí k přechodné poruše prokrvení mozku. Zkušení radí, abychom se ve stáří otáčeli celým tělem,

-      snažit se držet hlavu co nejvíce vzpřímenou. Jako  by nás někdo tahal za hlavu vzhůru. Znamená to neustále si celý den držení hlavy opakovaně opravovat,

-       na rehabilitaci vás můžeme naučit jednoduchým cvikům, kterými si můžete uvolňovat oblast krku, fyzioterapeut vám pomůže s uvolněním pomocí různých měkkých technik, často nyní využíváme i moderního nalepení tejpů,

-       vyplatí se i pravidelné různé druhy masáží, jen v nejhorších případech saháme k obstřikům a analgetikům.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn, tel. 379428620  


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta